Jaipur's Largest Oral & Maxillofaical Hospital

(ISO:2008 Certified Hospital

Bhamashah Empanelled)

Contact Us

1. Plot No.419, Kokhar Complex, 80Ft. Road, Jagannathpuri, Kanta Chouraha, Jaipur

2. Biyani Dental Hospital Champapura Power House, Kalwar Road, Jaipur

3.G-6, Ashushtosh Apartments Behind Deep Hospital, Satyanagar Road, Jaipur